Video 10: Cộng số đo thời gian - Đã xem: 1674

Cộng số đo thời gian cũng gần giống với cộng các số tự nhiên. Các em chỉ cần lưu ý: Nếu số giây lớn hơn 60 thì ta phải đổi ra phút. Nếu số phút lớn hơn 60 thì ta phải đổi ra giờ. Nếu số giờ lớn hơn 24 thì ta phải đổi ra ngày...

Mời các em xem video bài giảng bên dưới:

  Từ khóa: thời gian, tự nhiên, lưu ý

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học