Video 1: Bài giảng Phép TRỪ không nhớ trong phạm vi 1000 (toán lớp 2)

Bài giảng hướng dẫn học sinh các bước thực hiện phép TRỪ giữa hai số có 3 chữ số với nhau. Sau khi xem bài giảng các em sẽ biết được kiến thức và phương pháp thực hiện phépTRỪ số có 3 chữ số (không nhớ) theo cột dọc. Video minh họa rất chi tiết, dễ hiểu, sau khi học xong các em sẽ hiểu và làm bài chính xác.

xoai00
 
Chương trình học