Bài 2: Luyện tập phép trừ 1 lần nhớ (Toán lớp 3)

Mời các em tiếp tục thực hiện các bài toán trừ một lần nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình Toán Lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.

th02
 

Bài 1: Luyện tập phép trừ 1 lần nhớ (Toán lớp 3)

Trang này gồm các bài toán trừ một lần nhớ. Đây là các bài toán ban đầu giúp các em làm quen với phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình toán lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.

th01
 
Chương trình học