Ôn tập cộng không nhớ phạm vi 1000

Ôn tập cộng không nhớ trong phạm vi 1000

05 OnTap 01
 

Bài 4: Luyện giỏi phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)

Thực hành! Thực hành và Thực hành! Thực hành càng nhiều sẽ giúp các em tăng cường khả năng giải quyết các bài toán. Trang bài tập này gồm 10 bài toán cộng không nhớ trong phạm vi 1000.

Bài 4: Luyện giỏi phép  cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)
 

Bài 3: Luyện giỏi phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng không nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình Toán lớp 2. Trang này gồm 10 bài toán. Các em dùng chuột kéo các số màu vàng vào ô vuông kết quả của mỗi bài toán.

Bài 3: Luyện giỏi phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)
 

Bài 2: Luyện tập phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)

Thực hành càng nhiều các bài toán sẽ giúp các em thành thạo hơn trong việc thực hiện phép tính cộng trong chương trình toán lớp 2.
Trang này gồm 10 bài toán như thế. Các em chỉ cần dùng chuột kéo các số màu xanh ở dưới điền vào ô trống ở kết quả là xong. Rất dễ dàng!

Bài 2: Luyện tập phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)
 

Bài 1: Luyện tập phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)

Thực hành! Thực hành và Thực hành!
Thực hành càng nhiều sẽ giúp các em tăng cường khả năng giải quyết các bài toán. Trang bài tập này gồm 10 bài toán cộng không nhớ trong phạm vi 1000.

Bài 1: Luyện tập phép cộng không nhớ phạm vi 1000 (Toán lớp 2)
 
Chương trình học