Bài 5: Luyện giỏi phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)

Trang này gồm các bài toán cộng một lần nhớ. Đây là các bài toán ban đầu giúp các em làm quen với phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 10000 của chương trình toán lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.

Th04
 

Bài 4: Luyện giỏi phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)

Mời các em tiếp tục thực hành với các bài toán cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình toán lớp 3.
Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh ở dưới để điền vào vị trí kết quả.

Th03
 

Bài 3: Luyện tập phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)

Thực hành càng nhiều các bài toán sẽ giúp các em thành thạo hơn trong việc thực hiện phép tính cộng có nhớ trong chương trình toán lớp 3.
Trang này gồm 10 bài toán như thế. Các em chỉ cần dùng chuột kéo các số màu xanh ở dưới điền vào ô trống ở kết quả là xong. Rất dễ dàng!

Bài 3: Luyện tập phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)
 

Bài 2: Luyện tập phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)

Mời các em tiếp tục thực hành với các bài toán cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình toán lớp 3.
Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh ở dưới để điền vào vị trí kết quả.

Th02
 

Bài 1: Thực hành phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)

Trang này gồm các bài toán cộng một lần nhớ. Đây là các bài toán ban đầu giúp các em làm quen với phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình toán lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.

Thực hành phép cộng 1 lần nhớ
 
Chương trình học