Video 2: Cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 10.000 (Toán lớp 3)

Video hướng dẫn nhiều dạng bài tập về phép cộng có nhớ trong phạm vi 10000. Mục đích: giúp rèn luyện thêm kỹ năng tính toán và thành thạo về phép cộng có nhớ trong chương trình toán lớp 3. Bài giảng hướng dẫn rất trực quan và dễ hiểu.

xedapj
 

Video 1: Bài giảng: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 10.000 (Toán lớp 3)

Phương pháp cộng có nhớ trong phạm vi 10000 gồm có mấy bước? Mỗi bước thực hiện có những lưu ý quan trọng gì? Bài giảng hướng dẫn phương pháp cộng rất dễ hiểu và trực quan nhất. Mời xem video!

xedapj
 
Chương trình học