Video 1: Khái niệm phân số (Toán lớp 4)

Phân số là gì? Phân số được viết như thế nào? Một phân số có mấy thành phần, cách gọi mỗi thành phần như thế nào? Mỗi thành phần cho biết điều gì trong phân số. Mời xem video có minh họa rõ, và giải thích những khái niệm này.

PS KN
 
Chương trình học