Video 6: Quy đồng mẫu số là gì? Tại sao phải quy đồng mẫu số? (Toán lớp 4)

Tại sao phải qui đồng mẫu số? Qui đồng mẫu số thực chất là làm gì? Có nhiều học sinh chưa thật sự hiểu rõ bản chất của vấn đề này. Video sẽ giải thích và minh họa rất trực quan, mời các em xem video.

PSqd3
 

Video 5: Giải bài tập: Rút Gọn Phân Số (Toán lớp 4)

Rút gọn phân số dựa vào qui tắc nào? Vì sao cần phải rút gọn phân số tới phân số tối giản? Một phân tối giản là phân số như thế nào? Một số ví dụ về rút gọn phân số được hướng dẫn trong video.

PS rutgon2
 

Video 4: Bài giảng lý thuyết: Rút gọn phân số (Toán lớp 4)

Những phân số có giá trị lớn, khó hình dung và phức tạp khi thực hiện phép tính. Để làm cho phân số đơn giản hơn, có số nhỏ, nhưng giá trị không đổi, phân số này dễ tính toán hơn, cách làm này gọi là rút gọn phân số. Khái niệm rút gọn phân số sẽ được minh họa rất rõ ràng trong video.

PS rutgon
 

Video 3: Bài giảng lý thuyết: PHÂN SỐ bằng 1, lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 (Toán lớp 4)

Phân số bằng 1, lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 là những phân số như thế nào? chúng có những đặc điểm gì? Có thể nhận biết một cách dễ dàng hay không? Những khái niệm này được trình bày cụ thể và trực quan trong video bài giảng sau.

PS ss
 

Video 2: Bài giảng lý thuyết: Phân số bằng nhau (Toán lớp 4)

Khái niệm phân số bằng nhau? Cách phân chia các phần bằng nhau trong phân số có nhiều cách khác nhau, nếu có giá trị bằng nhau thì các phân số đó bằng nhau. Để hiểu điều này, mời xem minh họa qua các ví dụ trong video.

PS  bangnhau
 
Chương trình học