Video 11: Thủ thuật so sánh phân số (Toán lớp 4)

Cách so sánh các phân số theo hai phương pháp: Dựa vào dấu hiệu các phân số = 1, > 1, <1, hoặc so sánh các giá trị các phân số với 1/2. Qua bài giảng cũng giúp các em sắp xếp được các phân số theo thứ tự lớn, nhỏ khác nhau.

Video 11: Thủ thuật so sánh phân số (Toán lớp 4)
 

Video 10: Cách So sánh phân số (tiếp theo) (Toán lớp 4)

So sánh các phân số có tử và mẫu số khác nhau. Trường hợp này chúng ta qui đồng mẫu số. Với phương pháp nhân chéo để qui đồng tương đối dễ. Cuối cùng dựa vào tính chất phân số cùng mẫu rồi so sánh.

PS ss1
 

Video 9: Các phương pháp So sánh phân số (Toán lớp 4)

Khi gặp các phân số có cùng tử số, hoặc cùng mẫu số. Chúng ta dựa vào điều kiện nào để so sánh các phân số với nhau. Để hiểu rõ điều này, mời các em xem các ví dụ trực quan trên video.

PS  ss1
 

Video 8: Cách qui đồng mẫu số dễ nhất (cách 2) (Toán lớp 4)

Có một phương pháp khác để tìm mẫu số chung cũng bằng tính chất chia hết là: Chọn mẫu số chung lớn nhất, tìm giá trị chia hết cho số lớn nhất đó, xét có chia hết cho các mẫu số còn lại, rồi chọn là mẫu số chung. Mời xem video hướng dẫn phương pháp này.

PS qd
 

Video 7: Cách qui đồng mẫu số dễ nhất (cách 1) (Toán lớp 4)

Để qui đồng mẫu số, trước hết phải tìm một số sao cho số đó chia hết cho tất cả các mẫu số, số đó gọi là mẫu số chung. Dựa vào tính chất chia hết cho các số, tìm mẫu số chung và qui đồng như thế nào? Mời các em xem video hướng dẫn.

PS qd1
 
Chương trình học