Video 16: Các bước thực hiện Phép trừ phân số (Toán lớp 4)

Kiến thức quan trọng trong phép trừ phân số vẫn là qui đồng mẫu số. Tìm đươc mẫu số chung đúng, và nhanh là kỹ năng cần luyện tập xuyên suốt với những bài toán phân số. Video hướng dẫn các bước thực hiện phép trừ phân số.

PS tru
 

Video 15: Cộng phân số với 1 số tự nhiên (Toán lớp 4)

Khi cộng phân số với số tự nhiên, chỉ cần biến đổi để đưa về dạng cộng hai phân số với nhau. Bài giảng giúp các em hai cách biến đổi số tự nhiên về dạng phân số, rất hay. Mời xem video bài giảng.

PS stn+ps
 

Video 14: Cách Cộng nhiều phân số (Toán lớp 4)

Tìm mẫu số chung cho nhiều phân số sẽ khó hơn. Một số nhỏ nhất chia hết cho các mẫu số của các phân số thì làm mẫu số chung. Mời các em xem hướng dẫn cách cách giải bài toán cộng nhiều phân số qua video.

PScongnhieu
 

Video 13: Các bước thực hiện Phép cộng các phân số (Toán lớp 4)

Muốn thực hiện phép cộng các phân số với nhau, công việc đầu tiên là làm gì? Có mấy bước thực hiện bài toán cộng phân số. Kiến thức nào quan trọng khi làm bài toán cộng phân số? Mời các em xem video bài giảng.

PS cong
 

Video 12: Thủ thuật So sánh và sắp xếp phân số (tiếp theo) (Toán lớp 4)

So sánh và sắp xếp nhiều phân số nếu dựa vào qui đồng mẫu số đôi khi rất khó. Có một cách dễ thấy và thực hiện nhanh hơn là so sánh các phân số này với 1, hoặc 1/2. Sau đó sắp xếp các phân số theo thứ tự. Video hướng dẫn các bài toán khó hơn về sắp xếp các phân số.

PS ss3
 
Chương trình học