Video 26: Bồi dưỡng học sinh giỏi - Bài toán hay về phân số.

Phân số là một kiến thức khá hay và khó trong chương trình toán lớp 4. Đặc biệt đối với các bài toán có lời văn (toán đố). Video này hướng dẫn các em thực hiện một trong những bài toán dạng này.

Video 26: Bồi dưỡng học sinh giỏi - Bài toán hay về phân số.
 

Video 25: Bồi dưỡng học sinh giỏi - bài toán phân số có lời văn - 5 (Toán lớp 4)

Vườn nhà bạn An trồng nhiều loại cây. Trong đó mít chiếm 1/6, ổi chiếm 1/3, số xoài chiếm 1/5. Nếu vườn nhà An có 60 cây. Hỏi xoài có bao nhiêu cây? Nhằm nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng về toán phân số. Mời xem bài giải.

Video 25: Bồi dưỡng học sinh giỏi - bài toán phân số có lời văn - 5 (Toán lớp 4)
 

Video 24: Bồi dưỡng học sinh giỏi - bài toán phân số có lời văn - 4 (Toán lớp 4)

Lớp 4A có số học sinh nữ chiếm 2/9. Biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 20 học sinh. Tính số học sinh nam và nữ của lớp 4A. Bài toán phân tích theo hướng tìm 2 số khi biết hiệu tỉ rất hay. Mời xem video.

Video 24: Bồi dưỡng học sinh giỏi - bài toán phân số có lời văn - 4 (Toán lớp 4)
 

Video 23: Luyện giỏi cách giải bài toán phân số có lời văn - 3 (Toán lớp 4)

Có 14 cây bút chì trong hộp gồm có 2 loại: màu vàng và màu đỏ. Có 4/7 cây bút màu vàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây? Bài giải sẽ đưa ra 2 phương pháp giải nhằm làm rõ hơn kiến thức về phân số. Mời các em xem video.

Video 23: Luyện giỏi cách giải bài toán phân số có lời văn - 3 (Toán lớp 4)
 

Video 22: Luyện giỏi cách giải bài toán phân số có lời văn - 2 (Toán lớp 4)

Các kiến thức về phân số, qui đồng mẫu số, phân số bằng nhau...được đưa vào những bài toán có lời văn, giúp hiểu sâu, và rõ hơn những khái niệm này hơn. Video bài giảng về bài toán phân số khó, rất hay, dễ hiểu và trực quan.

PS 22
 
Chương trình học