Video 29: Qui đồng tử số và bài toán tìm tỉ số giữa 2 số trong chương trình toán lớp 4 - Đã xem: 1300

Qui đồng tử số cũng giống như qui đồng mẫu số, tức là chúng ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số. Tuy nhiên, sau khi qui đồng tử số ta sẽ được tử số của các phân số bằng nhau. Điều này khác với qui đồng mẫu số.
Bài toán qui đồng tử số sẽ giúp các em xác định được tỉ số của 2 số trong những bài toán khó thuộc dạng tìm 2 số khi biết tổng và tỷ của nó hoặc tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của nó.

Mời các em xem video bài giảng: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học