Toán lớp 4: Kỹ thuật cao cấp để sắp xếp các phân số

Video này sẽ hướng dẫn các em một phương pháp sắp xếp các phân số rất hay, bằng việc chia đoạn các phân số.
Qua phương pháp này, các em có thể áp dụng để sắp xếp đối với các bà toán có nhiều phân số.

Toán lớp 4: Kỹ thuật cao cấp để sắp xếp các phân số
 

Video 30: Chia phân số bằng 2 cách (toán lớp 4)

Chia phân số, ta thực hiện theo một trong 2 cách sau đây:
Cách 1: Giữ nguyên phân số thứ nhất (số bị chia) rồi NHÂN với phân số thứ (số chia) hai đảo ngược (mẫu số thành tử số, tử số thành mẫu số).
Cách 2: Quy đồng mẫu số các phân số. Sau đó lấy tử số của số bị chia làm tử và tử số của số chia làm số của phân số kết quả.

Video 30: Chia phân số bằng 2 cách (toán lớp 4)
 

Video 29: Qui đồng tử số và bài toán tìm tỉ số giữa 2 số trong chương trình toán lớp 4

Qui đồng tử số cũng giống như qui đồng mẫu số, tức là chúng ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số. Tuy nhiên, sau khi qui đồng tử số ta sẽ được tử số của các phân số bằng nhau. Điều này khác với qui đồng mẫu số.
Bài toán qui đồng tử số sẽ giúp các em xác định được tỉ số của 2 số trong những bài toán khó thuộc dạng tìm 2 số khi biết tổng và tỷ của nó hoặc tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của nó.

Video 29: Qui đồng tử số và bài toán tìm tỉ số giữa 2 số trong chương trình toán lớp 4
 

Video 28: Toán lớp 4: Phân số và phép chia cho số tự nhiên. Hiểu rõ phân số được hình thành như thế nào.

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên thì kết quả của phép chia có thể có dư hoặc không dư. Phân số cũng được hình thành từ phép chia các số tự nhiên với nhau nhưng kết quả không phải là một số nguyên vẹn.

toan4
 

Video 27: 3 Phương pháp hay nhất để so sánh phân số

- Hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số nhỏ hơn thì nhỏ hơn.
- Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn.
- Khi hai phân số khác mẫu số và tử số, ta quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số các phân số. Sau đó so sánh theo một trong hai trường hợp nói trên.

Video 27: 3 Phương pháp hay nhất để so sánh phân số
 
Chương trình học