Bài 1 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ÔN, ƠN

Bài học này giúp các em làm quen với các vần ÔN, ƠN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ các âm/vần đã học ở các bài trước với vần ÔN, ƠN. Ngoài ra, các em luyện đọc các từ: Con chồn, Mơn mởn, Bận rộn... Cuối bài, các em luyện đọc câu, trong đó có các từ chứa vần ÔN, ƠN.

Phan4 01
 

Bài 8 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 7 - phần 4. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần từ đã nghe được.

Bài 8 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập
 

Bài 7 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 6 - phần 4. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần từ đã nghe được.

Bài 7 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập
 

Bài 6 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: UÔN, ƯƠN

Bài học này giúp các em làm quen với các vần UÔN, ƯƠN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần UÔN và ƯƠN và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Con lươn, Sườn đồi, Buôn bán... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần UÔN, ƯƠN.

Phan4 06
 

Bài 5 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IÊN, YÊN

Bài học này giúp các em làm quen với các vần IÊN, YÊN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần IÊN và YÊN và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Từ điển, Chim yến, Cá biển... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần IÊN, YÊN.

Phan04 05
 
Chương trình học