Bài 5 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IÊU, YÊU

Bài học này giúp các em làm quen với các vần IÊU, YÊU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần IÊU và YÊU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Thả diều, Già yếu, Vải thiều... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần IÊU, YÊU.

Bài 5 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IÊU, YÊU
 

Bài 4 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn Tập

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 3 - phần 3. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần từ đã nghe được.

Bài 4 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn Tập
 

Bài 3 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IU, ÊU

Bài học này giúp các em làm quen với các vần IU, ÊU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần IU và ÊU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Cái phễu, Níu kéo, Rổ nghêu... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần IU, ÊU.

Bài 3 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IU, ÊU
 

Bài 2 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AU, ÂU

Bài học này giúp các em làm quen với các vần AU ÂU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần AU và ÂU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Trái bầu, Cây cau, Lau nhà... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 2câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần AU, ÂU.

Bài 2 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AU, ÂU
 

Bài 1 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: EO, AO

Bài học này giúp các em làm quen với các vần EO, AO. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần EO và AO và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Leo trèo, Hải đảo, Thổi sáo... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần EO, AO.

Bài 1 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: EO, AO
 
Chương trình học