Bài 10 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 9 - phần 3. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc. Sau đó, kéo các âm, vần vào vị trí yêu cầu để hoàn thành ghép vần từ đã nghe được.

05 OnTap 01
 

Bài 9 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ĂN, ÂN

Bài học này giúp các em làm quen với các vần ĂN, ÂN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần ĂN và ÂN và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Trái mậm, Thợ lặn, Múa lân... Cuối bài học, các em luyện đọc 1 câu chứa vần ĂN, ÂN.

Bài 9 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ĂN, ÂN
 

Bài 8 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 8 - phần 3. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc. Sau đó, kéo các âm, vần vào vị trí yêu cầu để hoàn thành ghép vần từ đã nghe được.

05 OnTap 01
 

Bài 7 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AN, ON

Bài học này giúp các em làm quen với các vần AN, ON. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần AN và ON và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Lon sữa, Nhà sàn, Thợ hàn... Cuối bài học, các em luyện đọc 1 câu chứa vần AN, ON.

Bài 7 - Phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: AN, ON
 

Bài 6 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ƯU, ƯƠU

Bài học này giúp các em làm quen với các vần ƯU, ƯƠU. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần ƯU và ƯƠU và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Con Khướu, Trái lựu... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần ƯU, ƯƠU.

Bài 6 - phần 3: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: ƯU, ƯƠU
 
Chương trình học