Phần 2

Phần này bao gồm 13 bài học. Trong mỗi bài học, các em sẽ luyện tập ghép vần và luyện đọc nhiều từ.

Cuối mỗi bài học, các em luyện đọc một câu đơn.

Bài 13 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

Bài học này các em tiếp tục ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 11 - phần 2. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần từ đã nghe được.

05 OnTap 01
 

Bài 12 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 - phần 1 đến bài 11 - phần 2. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần từ đã nghe được.

05 OnTap 01
 

Bài 11 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Y, TR

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần Y, TR. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn chứa âm Y, TR và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Trí nhớ, Tre ngà, Vũ trụ.. Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa Y, TR.

xacdinh
 

Bài 10 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: NG, NGH

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần NG, NGH. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn chứa âm NG, NGH và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Củ nghệ, Ngã tư, Cá ngừ...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa NG, NGH

Bài 10 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: NG, NGH
 

Bài 9 - phần 2: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: QU, GI

Bài học này giúp các em làm quen với các âm/vần QU, GI. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn chứa âm QU, GI và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Chả giò, Giở cá, Quả thị...
Cuối bài học này, các em luyện đọc câu đơn với các từ chứa QU, GI.

18 Qu Gi
 
Chương trình học