Phần 1

Phần này bao gồm 10 bài học. Trong mỗi bài học, các em sẽ luyện tập ghép vần và luyện đọc nhiều từ.

Cuối mỗi bài học, các em luyện đọc một câu đơn.

Bài 9 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập phần 1

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 đến bài 8. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc. Sau đó, kéo các âm, vần vào vị trí yêu cầu để hoàn thành ghép vần từ đã nghe được.

05 OnTap 01
 

Bài 8 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: D, Đ

Bài học này giúp các em làm quen với các vần D, Đ. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn như: Đá, Đò, Dế, Da, Đi, Dê và luyện đọc các từ có 2 tiếng như: Bờ đê, lá đa... Cuối bài học, các em sẽ luyện đọc câu đơn với các từ có chứa D, Đ.

08 d d
 

Bài 7 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: M, N

Bài học này giúp các em làm quen với các âm M, N kết hợp với một số vần đã học trước đó để tạo thành các tiếng hoặc các từ. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ gồm 2 tiếng như: Bó mạ, ca nô...

07 M N
 

Bài 6 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: A, I

Bài học này giúp các em làm quen với các vần A, I, kết hợp với một số âm, vần đã học trước đó.
Trong bài học này, các em cũng được luyện đọc các từ có chứa vần A,I. Cuối bài học, các em luyện đọc câu đơn chúa âm A và âm I.

06 Vo O li
 

Bài 5 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: Ôn tập các âm, vần: B, H, L, C, O, Ô, Ơ...

Bài học này các em sẽ ôn tập toàn bộ các âm, vần đã học từ bài 1 đến bài 4. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một tiếng/từ nhưng không hiển thị từ đó ra màn hình. Các em Click vào biểu tượng cái loa để nghe đọc và ghép vần. Học hết 15 từ trong bài này, các em sẽ được tặng 1 bài hát rất hay.

05 OnTap 01
 
Chương trình học