Bài 1: Luyện tập nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang này giúp các em luyện tập Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số trong chương trình Toán Lớp 3.
Trước khi học trang này, các em phải thành thạo các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước. Mỗi lần chương trình phát sinh 1 bài toán. Các em theo các bước hướng dẫn của chương trình, tính toán và điền kết quả của bài toán.

Nhan 3 chu so voi 1 chu so
 

Video 1: Video hướng dẫn Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Video hướng dẫn thực hiện bài toán: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số trong chương trình toán lớp 3.
Sau khi xem xong video này, các em có thể chọn trang thực ở dưới để bắt đầu luyện tập các bài toán này.
Chúc các em học tốt!

xedapj
 
Chương trình học