Bài 3: Nhân một số với một hiệu (Toán lớp 4)

Nhân một số với một hiệu là lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ. Sau đó trừ hai kết quả với nhau. Video sẽ trình bày các ví dụ rất chi tiết và rõ ràng. Mời các em xem video.

Bài 3: Nhân một số với một hiệu (Toán lớp 4)
 

Bài 2: Nhân một số với một tổng (đổi sang dạng Nhân một số với 1 tổng)

Khi nhân một số với một số, có thể biến đổi thành nhân một số với một tổng, mục đích để tính dễ và nhanh hơn, cũng có thể tính nhẩm. Phương pháp này nâng cao khả năng tính toán và nhạy bén trong toán. Mời xem video bài giảng.

Bài 2: Nhân một số với một tổng (đổi sang dạng Nhân một số với 1 tổng)
 

Bài 1: Nhân một số với một tổng (Toán lớp 4)

Cách nhân một số với một tổng dựa vào nguyên tắc: Nhân thừa số thứ nhất với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau. Video bài giảng hướng dẫn cách nhân qua nhiều ví dụ.

Bài 1: Nhân một số với một tổng (Toán lớp 4)
 
Chương trình học