Lớp lá (Mẫu giáo lớn)

Chương trình này dành cho các bé lớp Lá (lớp Mẫu Giáo Lớn) gồm nhiều kỹ năng như: đếm số lượng, phân nhóm các vật thể, so sánh kích thước các vật thể: cao hơn, thấp hơn, lớn hơn, nhỏ hơn, cao nhất, thấp nhất, dài hơn, ngắn hơn, dài nhất, ngắn nhất...

Ở lớp này, các bé chưa đọc được chữ hoặc đọc được nhưng chưa hiểu hết yêu cầu. Do đó, rất mong có có sự hỗ trợ của phụ huynh trong những buổi đầu để hướng dẫn các bé làm bài.

Chương trình học