Bài 19: Các dạng toán HAY VÀ KHÓ về hình chữ nhật (18) (Toán lớp 4)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, nếu tăng chiều rộng lên 4 lần, thì diện tích khu đất tăng thêm 600m2. Tính chu vi ban đầu của miếng đất? Đây là dạng toán nâng cao rất hay, mời xem video.

CN19
 

Bài 18: Các dạng toán KHÓ về hình chữ nhật (17) (Toán lớp 4)

Một khu vườn hình chữ nhật, dài gấp 3 lần rộng, nếu giảm dài 5m va tăng rộng 5m. Diện tích khu vườn tăng 225m2. Tính diện tích ban đầu của khu vườn. Đây là dạng toán cực hay và khó, cần phân tích và lý luận rất nhiều.

CN18
 

Bài 17: Dạng toán TÔNG HỢP về hình chữ nhật (16) (Toán lớp 4)

Tính diện tích hình chữ nhật, tính số cây trồng xung quanh. Một dạng toán tổng hợp tương đối khó, yếu tố chiều dài không cho biết trực tiếp, mà thông qua một dữ liệu khác có liên quan. Bài toán được giải bằng sơ đồ rất trực quan, dễ hiểu.

CN 17
 

Bài 16: Bài toán HAY về hình chữ nhật (15) (Toán lớp 4)

Làm sao tìm được chiều rộng? Chiều dài? Khi bài toán chỉ cho biết mối liên hệ giữa chu vi và chiều rộng. Vận dụng kiến thức nào để tìm được tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng ? Cách biến đổi như thế nào? Mời xem một bài toán cực hay.

CN16
 

Bài 15: Tính THU HOẠCH của đám ruộng hình chữ nhật (14) (Toán lớp 4)

Bài toán tính thu hoạch, hay sản lượng loại cây trồng trên một miếng đất cho trước, thông thường liên quan đến tính diện tích của miếng đất đó. Bài giảng là một ví dụ hay về dạng này, mời xem video.

CN15
 
Chương trình học