Video 3: Bài giảng Giải toán bằng hai phép tính - dạng 2 (toán lớp 3)

Giải toán bằng hai phép tính là cần thực hiện 2 bước giải qua hai phép tính để có kết quả. Sau đây là cách giải hai bài toán dạng khác . Mời xem video bài giải được minh họa bằng sơ đồ rất dễ hiểu. Video bài giảng hỗ trợ cho các em tự học tại nhà và nắm vững kiến thức trong chương trình. Mời click xem bài giảng:

xoai2
 

Video 2: Bài giảng Giải toán bằng hai phép tính (toán lớp 3)

Giải toán bằng hai phép tính là cần thực hiện 2 bước giải qua hai phép tính để có kết quả. Sau đây là dạng liên quan đến kiến thức về phân số (một phần mấy trong đó). Mời xem video bài giải được minh họa rất dễ hiểu. Video bài giảng hỗ trợ cho các em tự học rất tốt. Mời click xem bài giảng:

xoai
 

Video1: Bài giảng Giải toán bằng hai phép tính (toán lớp 3)

Giải toán bằng hai phép tính là cần thực hiện 2 bước giải qua hai phép tính để có kết quả. Đề bài có nhiều cách cho khác nhau. Sau đây là dạng số này kém hơn hoặc nhiều hơn số kia, bài toán được diễn giải và minh họa rất dễ hiểu. Mời các em click xem bài giảng:

xedapj
 
Chương trình học