Bài 5: Sử dụng hàm SUM, MAX, MIN, AVERAGE (Phần 2)

Video này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu việc thiết lập công thức và sử dụng các hàm SUM, hàm MAX, hàm MIN và hàm EVERAGE trong Excel để làm một bài tập đơn giản.
Ngoài ra, chúng ta cũng biết được cách để tìm kiếm một hàm và đọc hiểu công dụng của nó như thế nào trong Excel.

05
 

Bài 4: Sử dụng hàm SUM, MAX, MIN, AVERAGE (Phần 1)

Bắt đầu từ Video này, chúng ta sẽ đi vào phần trọng tâm nhất của Excel. Đó là việc Sử Dụng Hàm.
Video này, chúng ta sử dụng một số hàm đơn giản nhất trong Excel: Hàm SUM, hàm MAX, hàm MIN và hàm EVERAGE.
Cách sử dụng các hàm này ra sao? Công dụng của nó để làm gì?... sẽ được mô tả chi tiết trong video này.

04
 

Bài 3: Thiết lập công thức trong Excel (Phần 2)

Sau khi đã biết cách thiết lập một công thức trong Excel ở Bài 2, video này chúng ta thực hiện một bài tập, sử dụng các công thức đơn giản để tính toán giá trị của một số dữ liệu nào đó.
Ngoài ra, chúng ta cũng tìm hiểu về thao tác Copy, thao tác Dán (Paste) trong Excel và thực hiện 1 số định dạng như đóng khung, tô nền...

03
 

Bài 2: Thiết lập công thức trong Excel - (Phần 1)

Để tính toán giá trị của một yếu tố nào đó theo yêu cầu, chúng ta cần phải thiết lập công thức tính toán trong một ô nào đó của bảng tính Excel. Công thức trong Excel được hình thành như thế nào? Việc tham chiếu đến dữ liệu trong một công thức Excel ra sao?... Tất cả đều được giải thích rõ ràng trong video này.

02
 

Bài 1: Giới thiệu Microsoft Excel & Môi trường làm việc của Excel

Microsoft Excel là một chương trình nằm trong bộ Microsoft Office. Đây là phần mềm xử lý dữ liệu rất hay mà bất kỳ người nào làm công tác văn phòng đều phải biết. Tùy theo nhu cầu, mỗi người có mức độ sử dụng Excel khác nhau. Excel có thể giúp chúng ta xử lý và quản lý dữ liệu từ những việc đơn giản đến phức tạp.

01
 
Chương trình học