Bài 20: Hàm lấy phần nguyên INT và Hàm chia lấy phần dư MOD.

Hàm lấy phần nguyên (INT) của một số là gì? Hàm lấy phần dư (MOD) của phép chia là gì? Công dụng của 2 loại hàm này dùng cho mục đích nào? Cách sử dụng chúng sẽ được thực hiện qua ví dụ. Mời xem video.

EX20
 

Bài 19: Tính Tổng có điều kiện - Hàm SUMIF, SUMIFS.

Trong thực tế, nhu cầu thống kê số liệu nào đó theo một điều kiện cho trước rất nhiều. Chúng ta còn cần dùng một hàm đặc biệt để tính tổng đó là hàm Sumif hàm này gọi là hàm tính tổng có điều kiện. Mời xem bài giảng trong video.

EX19
 

Bài 18: Đếm có điều kiện - Hàm COUNTIF, COUNTIFS - Phần 2.

Trong excel hàm countif và countifs là hàm đếm có điều kiện. Chúng dùng trong trường hợp nào? Một ví dụ tính điểm trung bình, xếp hạng, xếp loại học sinh với bảng điểm số các môn học: Toán, lý, hóa... Mời xem cách đếm với 2 hàm đếm trên.

EX18
 

Bài 17: ĐẾM dữ liệu - Hàm COUNT, COUNTA - Phần 1.

Trong excel khi cần đếm một số lượng nào đó chúng ta dùng hàm COUNT. Vậy hàm COUNT gồm những dạng nào? video sẽ giới thiệu các hàm count, counta, countblank, countif, couniffds. ? Mời xem hướng dẫn cách chọn hàm count cho từng trường hợp cụ thể.

EX17
 

Bài 16: Trích lọc dữ liệu trong Excel - Phần 3.

Trong công việc văn phòng, trích lọc dữ liệu trong excel là nhu cầu cần thiết. Cách thực hiện như thế nào? những lưu ý quan trọng nào cần ghi nhớ. Mời xem video hướng dẫn rất chi tiết và hay.

EX16
 
Chương trình học