Bài 25: Các hàm xử lý chuỗi LEFT, RIGHR, MID, LEN...

Chuỗi là gì? Các hàm thông dụng khi xử lý chuỗi trong excel gồm những hàm nào? Công dụng của các hàm thông dụng để xử lý chuỗi như: LEFT, RIGHR, MID, LEN để làm gì? Mời xem phần giải thích, minh họa trong video.

EX25png
 

Bài 24: Cách sử dụng các hàm DAY, MONTH, YEAR và hàm WEEKDAY - Phần 2.

Để hiểu rõ các hàm Day, Month, Year và hàm Weekday, mời xem bài tập minh họa rõ về cách tính các hàm trên theo một điều kiện kèm theo như: Nếu mua sản phẩm từ ngày..đến ngày...thì được giảm giá 10% ...Hoặc nếu mua hàng vào thứ 7 được quà tặng. Mời xem hướng dẫn trên video.

EX24png
 

Bài 23: Giới thiệu hàm DAY, MONTH, YEAR và hàm WEEKDAY - Phần 1.

Bài học này cung cấp kiến thức các hàm: ngày, tháng, năm (Day, Month, Year), hàm cho biết thứ trong tuần (weekday). Ứng dụng của các hàm Day, Month, Year như thế nào? Công dụng của hàm Weekday? Mời xem bài giảng.

EX23png
 

Bài 22: So sánh ngày tháng năm; Chuyển đổi chuỗi số thành số - Phần 2.

Video này trình bày 2 nội dung như sau: Chuyển đổi 1 chuỗi thành 1 số, hoặc chuyển chuỗi ngày, tháng , năm thành 1 số. Hoặc so sánh ngày, tháng, năm trong excel như thế nào? Mời bấm xem.

EX22
 

Bài 21: Định dạng: Ngày - Tháng - Năm trong Excel - Phần 1.

Trong excel khi thiết lập công thức thường dùng dấu phẩy để phân cách các thành phần trong công thức. Vậy có thể thay đổi dấu phẩy thành dấu chấm phẩy, hoặc dạng ngày, tháng, năm theo cách khác được hay không? Mời xem bài hướng dẫn.

EX21
 
Chương trình học