Bài 30: Bài tập ứng dụng các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP - Ôn tập.

Nhằm thực hành thành thạo cách sử dụng hàm VLOOKUP, HVLOOKUP và ôn lại các kiến thức quan trọng như: sử lý chuỗi, các hàm thống kê đã học ở các phần trước. Mời xem cách thiết lập công thức khi kết hợp 2 hàm tìm kiếm và các hàm khác với nhau.

EX30png
 

Bài 29: Bài tập ứng dụng các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP - Phần 2.

Video này tiếp tục giải bài tập sử dụng hàm VLOOKUP và HVLOOKUP của ví dụ trước. Phần này trình bày cách thiết lập công thức tính đơn giá, tiền thuế, khuyến mãi..Mời xem video.

EX29png
 

Bài 28: Bài tập ứng dụng các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP - Phần 1.

Hàm dò tiềm VLOOKUP và HVLOOKUP có công dụng tuyệt vời, được sử dụng nhiều trong nhiều thực tế, cách sử dụng 2 loại hàm này tương đối khó, để hiểu rõ, hiểu thêm nhiều dạng tìm kiếm khác nhau. Mời xem bài tập rất hay.

EX28png
 

Bài 27: Bài tập ứng dụng các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP.

Để nắm được ứng dụng các hàm VLOOKUP và HVLOOKUP trong excel. Mời xem cách giải bài tập có sử dụng 2 hàm trên dùng để dò và tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu như: Tên hàng, địa chỉ khách hàng, giao hàng, số lượng, trị giá, thuế...Mời xem bài hướng dẫn trong video.

EX27png
 

Bài 26: Các hàm tìm kiếm VLOOKUP, HLOOKUP.

Trong công việc văn phòng, thao tác tiềm kiếm dữ liệu là công việc thường xuyên và cần thiết. Trong excel chúng ta dùng hàm gì để tìm kiếm dữ liệu đó là hàm VLOOKUP và HVLOOKUP, các hàm này hoạt động như thế nào? Mời xem video hướng dẫn.

EX26png
 
Chương trình học