Bài 35: Tổng hợp dữ liệu bằng Pivot Table.

Pivot Table là gì? Hàm Pivot Table có ưu điểm gì? Vì sao chọn chọn cách tổng hợp sữ liệu bằng Pivot Table để thay thế cách tổng hợp hàm sumif và hàm sumifs? Để hiểu rõ nội dung này mời xem cách thống kê bảng dữ liệu trong video.

EX35png
 

Bài 34: Sử dụng hàm INDEX để truy xuất dữ liệu trong một bảng 2 chiều.

Hàm INDEX là gì? Ứng dụng của hàm Index tuyệt vời như thế nào trong excel? Làm sao hiểu được cận kẽ hàm Index? Cách sử dụng như thế nào? Cơ chế hoạt động của hàm Index gồm những gì? Tất cả sẽ được minh họa trong ví dụ sau, mời xem bài giảng.

EX34png
 

Bài 33: Hàm xác định vị trí MATCH.

Hàm xác định vị trí của một phần tử nào đó trong một dãy gọi là hàm Match. Ứng dụng của hàm Match là gì? Cách phối hợp của hàm Match và các hàm tìm kiếm Lookup trong excel, để thay thế nhiều điều kiện IF. Mời xem bài tập về hàm Match.

EX33
 

Bài 32: Bảo vệ dữ liệu (Bảo vệ workbook và bảo vệ sheet) - Phần 2.

Bảo vệ worksbook và bảo vệ sheet là gì? 2 việc bảo vệ này thực chất là gì? Điều này quan trọng và có ý nghĩa như thế nào ? Mời xem các cách bảo vệ cụ thể và chi tiết trên các bài tập.

EX32png
 

Bài 31: Bảo vệ dữ liệu trong Microsoft Excel - Phần 1.

Bảo vệ dữ liệu trên excel là gì? Vì sao phải bảo về tất cả các dữ liệu sau khi tính toán trên sheet của excel? Có mấy cách để bảo vệ dữ liệu trên excel? Tất cả các thao tác việc bảo vệ tập tin trong excel sẽ được minh họa rất rõ trên video này, mời xem.

EX31png
 
Chương trình học