Video 40: Chia sẻ kinh nghiệm xử lý dữ liệu trong Excel

Một trường hợp thường gặp trong khi xử lý dữ liệu trong Excel là cột Họ Và Tên thường được nhập dữ liệu là 1 cột. Rất nhiều người gặp những rắc rối với một số việc khi dữ liệu được tổ chức như thế. Ví dụ: phải sắp xếp danh sách tăng dần theo tên nhưng không làm được. Hay tìm kiếm một tên người nào đó rất khó khăn...

Video 40: Chia sẻ kinh nghiệm xử lý dữ liệu trong Excel
 

Bài 39: Tạo Dropdown List (Danh sách xổ xuống) trong Excel

Dropdown List (danh sách xổ xuống) cho phép người dùng chộn một trong các mục trong danh sách có sẵn. Điều này sẽ tránh được sai sót và đồng bộ dữ liệu nhập trong Excel.

Bài 39: Tạo Dropdown List (Danh sách xổ xuống) trong Excel
 

Bài 38: Thiết lập dấu phân cách danh sách trong một công thức Excel.

Dấu phân cách các thành phần trong công thức excel là gì? Cách thiết lập dấu phân cách như thế nào? Mời xem cách sử dụng dấu phân cách các thành phần trong công thức excel qua ví dụ sau đây:

EX38png
 

Bài 37: DSUM - Tổng hợp dữ liệu với các điều kiện phức tạp.

Video tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng hàm Dsum để thống kê số lượng, và thành tiền đối với từng sản phẩm của từng nhãn hiệu. Đây là công việc tổng hợp số liệu với điều kiện phức tạp. Mời xem cách giải trong video.

EX37png
 

Bài 36: Các hàm thống kê, tổng hợp Dsum, Dmax, Dmin, Dcount...

Công việc văn phòng rất cần thống kê, tổng hợp dữ liệu. Để thực hiện tốt những công việc trên, excel dùng các hàm Dsum, Dmax, Dmin, Dcount, Daverage. Mục đích và cách sử dụng các loại hàm như thế nào? Mời xem cách giải thích bằng bài toán cụ thể sau đây:

EX36png
 
Chương trình học