Video 45: Trích lọc dữ liệu với những điều kiện phức tạp (Advance Filter) - Đã xem: 584

Video hướng dẫn thực hiện việc trích lọc dữ liệu với những điều kiện phức tạp hoặc rất phức tạp.
Xem xong video này, các bạn có thể trích lọc dữ liệu với bất kỳ điều kiện nào đặt ra đối với việc trích lọc dữ liệu.

Mời xem video bên dưới: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học