Video 41: Tách Họ và Tên thành 3 cột Họ, Chữ Lót, Tên - Đã xem: 1602

Video dưới đây sẽ giúp bạn tách Họ Và Tên thành các vùng riêng biệt Họ, Chữ Lót, Tên bằng cách dùng thao tác tìm kiếm kết hợp với việc sử dụng hàm FIND (tìm vị trí của một ký tự trong một chuỗi) và hàm TRIM (cắt bỏ các khoảng trắng dư thừa trong một chuỗi). Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để tách tỉnh, tách huyện, tách xã thành các cột riêng biệt... nếu cần thiết.

Mời xem vieo hướng dẫn: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học