Download bài tập Excel (Đề thi CCA - ĐH KHTN 26/12/2019)

Download bài tập Excel theo video hướng dẫn ngày 16/12/2019

Download bài tập Excel (Đề thi CCA - ĐH KHTN 26/12/2019)
 

Video 44: 3 cách truy xuất dữ liệu trong trong một bảng 2 chiều

Trong Excel, để truy xuất dữ liệu trong một bảng 2 chiều ta có thể kết hợp các hàm Lookup (Vlookup, HLookup) với hàm IF hoặc kết hợp các hàm Lookup với hàm Match hoặc sử dụng hàm Index kết hợp với hàm Match.
Tất cả các cách này được hướng dẫn chi tiết trong video sau. Mời click để xem!

Video 44:  3 cách truy xuất dữ liệu trong trong một bảng 2 chiều
 

Video 43: Giải đề thi CCA Tin Học phần Excel. Sự kết hợp hàm HLOOKUP + VLOOKUP với hàm IF

Bài giải đề thi mẫu CCA Tin Học phần Excel. Biết cách kết hợp các hàm tìm kiếm HLOOKUP, VLOOKUP với hàm điều kiện IF.

Video 43:  Giải đề thi CCA Tin Học phần Excel. Sự kết hợp hàm HLOOKUP + VLOOKUP với hàm IF
 

Video 26: Định dạng nhanh, chuyên nghiệp một văn bản bằng cách tạo STYLE

Style là một kỹ thuật định dạng văn bản chuyên nghiệp. Style giúp việc thay đổi định dạng của các đoạn văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Video 26: Định dạng nhanh, chuyên nghiệp một văn bản bằng cách tạo STYLE
 

Download Bài Tập Word: Định dạng văn bản bằng Format Painter

Định dạng văn bản bằng Format Painter là cách định dạng nhanh nội dung các đoạn văn bản theo định dạng của một đoạn văn mẫu nào đó.
Format Painter được áp dụng cho các văn bản có số trang tương đối ít. Đối với những văn bản lớn, Format Painter có thể thay thế bằng một hình thức khác cao cấp hơn.

Download Bài Tập Word: Định dạng văn bản bằng Format Painter
 
Chương trình học