Bài 4: Luyện giỏi dạng toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1)

Bài toán nào đúng? Bài toán nào sai? Các em dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.
Cố gắng đọc kỹ từng bài toán để cho số lần sai ít nhất!

D S 04
 

Bài 3: Luyện giỏi dạng toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1)

Trang này cũng gồm nhiều bài toán dạng ĐÚNG - SAI. Tuy nhiên mức độ khó hơn. Các em tính toán kết quả ở 2 phái dấu bằng (=) hoặc dấu lớn hơn, nhỏ hơn (>, <). Sau đó so sánh 2 kết quả với nhau và dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.

D S 03
 

Bài 2: Luyện giải toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1)

Chúng ta tiếp tục thực hiện các bài toán dạng: Chọn bài toán ĐÚNG hoặc SAI. Các em dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.

D S 02
 

Bài 1: Luyện giải toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1)

Trang này gồm nhiều bài toán. Mỗi bài toán có kết quả là ĐÚNG hoặc SAI. Các em dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.

Chọn đúng hoặc sai
 
Chương trình học