Bài 10: Ôn tập phép trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

Trang này ôn tập toàn bộ phép trừ trong phạm vi 5.
Mỗi lần, chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán. Các em đọc kỹ và dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả.
Cứ mỗi 20 lần thực hiện đúng, chương trình sẽ tặng một bài hát thiếu nhi rất hay.

On tap tru pv5 09
 

Bài 9: Ôn tập phép cộng trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

Trang này ôn tập toàn bộ phép cộng trong phạm vi 5.
Mỗi lần, chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán. Các em đọc kỹ và dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả.
Cứ mỗi 20 lần thực hiện đúng, chương trình sẽ tặng một bài hát thiếu nhi rất hay.

Cong tru pv5 09
 

Bài 8: Cộng, trừ trong phạm vi 5- dạng nâng cao (Toán lớp 1)

5 - ? - 3 = 1
Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Trang này gồm 08 bài tập giúp các em luyện tập các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 08
 

Bài 7: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

1 - ? - 1 = 0
Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Trang này gồm 08 bài tập giúp các em luyện tập các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 07
 

Bài 6: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

5 - ? - 2 = 3.
Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Trang này gồm 08 bài tập giúp các em luyện tập các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 06 01
 
Chương trình học