Ôn tập cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Trang bài học này các em sẽ thực hành ôn tập toàn bộ kiến thức Cộng Có Nhớ Trong Phạm Vi 100 của chương trình Toán Lớp 2.
Chương trình sẽ tự động phát sinh một bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100. Ứng với mỗi bài toán, các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả. Nếu điền đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh bài toán khác.

On tap Cong co nho pv100
 

Bài 10: Luyện giỏi phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Luyện tâp! Luyện tập và luyện tập!
Luyện tập càng nhiều sẽ giúp các em tăng cường khả năng giải quyết các bài toán. Trang bài tập này gồm 10 bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100, giúp các em thực hành các bài toán dạng này thành thạo.

Th10
 

Bài 9: Luyện giỏi phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Thực hành! Thực hành và Thực hành!
Thực hành càng nhiều sẽ giúp các em tăng cường khả năng giải quyết các bài toán. Trang bài tập này gồm 10 bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100, tiếp tục giúp các em thực hành các bài toán dạng này thành thạo.

Th09 01
 

Bài 8: Luyện giỏi phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Các bài toán ở trang này cũng thuộc dạng toán cộng có nhớ trong phạm vi 100 nhưng ở dạng khó hơn, cần sự tính toán và tư duy cao hơn so với dạng toán ở các trang trước.
Qua loạt bài toán này, các em sẽ nắm vững hơn về cấu tạo số trong chương trình toán lớp 2.

Th08 01
 

Bài 7: Thực hành thành thạo cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Chúng ta tiếp tục thực hành các bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100. Các bài toán ở trang này ở dạng khó hơn. Cần sự tính toán và tư duy hơn so với dạng toán ở các trang trước.
Qua loạt bài toán này, các em sẽ nắm vững hơn về cấu tạo số trong chương trình toán lớp 2.

Th07
 
Chương trình học