Video1: Bài giảng: Cách chia cho số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số (Toán lớp 3)

Khi chia cho số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, chúng ta cần lấy lần lượt các số ở số bị chia từ trái sang phải. Thứ tự từng bước thực hiện như thế nào? Những lưu ý nào cần nhớ? Bài giảng sẽ hướng dẫn cách làm thuần thục phép chia này. Mời bấm vào xem.

xedapj
 
Chương trình học