Video 1: Bài giảng: Cách chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (Toán lớp 3)

Chia cho số có 1 chữ số gồm có mấy bước? Các bước thực hiện như thế nào? Đây là phép chia đơn giản, nhưng rất quan trọng, nó là cơ sở để làm các phép chia cho nhiều số tiếp theo. Mời xem video.

xedapj
 
Chương trình học