Bài 5: Giải bài toán cấu tạo số theo nhiều cách hay nhất (Toán lớp 4)

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, nếu thêm chữ số 1 vào trước số đó, được số mới gấp 5 lần số ban đầu. Đây là bài toán khó, dạng nâng cao. Bài giảng đưa ra 2 cách giải hay và đơn giản, mời các em xem video.

Ctso5
 

Bài 4: Hai cách giải các bài toán cấu tạo số - rất hay.

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, nếu thêm chữ số 9 vào trước chữ đó, được số mới gấp 13 lần số ban đầu. Ở tiểu học dạng này giải theo phương pháp số học. Cách giải như thế nào? Mời xem 2 cách giải trong video.

CTso2
 

Bài 3: Giải bài toán cấu tạo số theo cách nhanh và đơn giản nhất (Toán lớp 4)

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, nếu thêm 8 vào hàng đơn vị được số mới lớn hơn số ban đầu 485 đơn vị. Dạng này khác với hai dạng trước là số cần tìm là số trừ. Bài giảng chỉ ra cách tìm nhanh và rất đơn giản nhất.

Ctso4
 

Bài 2: Phương pháp hay giải các bài toán về Cấu Tạo Số (Toán lớp 4)

Tìm số tự nhiên, nếu xóa số 6 ở hàng đơn vị và số 3 ở hàng chục, được số mới nhỏ hơn số ban đầu là 1917. Vậy số cần tìm là số có ít nhất bao nhiêu chữ số? Phần lý luận để giải rất hay, thú vị . Mời các em xem video bài giảng.

CTso3
 

Bài 1: Cách hay nhất để giải các bài toán về Cấu Tạo Số (Toán lớp 4)

Cấu tạo số là dạng toán tương đối khó. Để giải được yêu cầu học sinh hiểu rất rõ về vị trí các con số, chúng biểu đạt cho giá trị nào? Bài giảng phân tích các thành phần cấu tạo số rất hay, đưa bài toán từ khó về dạng đơn giản. Mời các em xem video.

CTso1
 
Chương trình học