Toán lớp 2: Ôn tập từ bảng nhân 2 đến bảng nhân 5

Trang này giúp các em ôn tập toàn bộ các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 5 trong chương trình toán lớp 2.
Trước khi thực hành với trang này, các em cần phải thành thạo các bảng nhân đã học trong các bài trước.

On tap nhan 2 den nhan 5
 

Ôn tập bảng nhân 5 (Toán lớp 2)

Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 5, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 5 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 5, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 5 dễ dàng.

On tap nhan5
 

Bảng nhân 5 (Toán lớp 2)

Trang này giúp các em luyện tập BẢNG NHÂN 5 trong chương trình Toán lớp 2. Các em có thể thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần bảng nhân này cho đến khi thành thạo.
Rất đơn giản. Dễ học.

bang Nhan 5
 

Ôn tập bảng nhân 4 (Toán lớp 2)

Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 4, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 4 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 4, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 4 dễ dàng.

On tap nhan4
 

Bảng nhân 4 (Toán lớp 2)

Trang này giúp các em luyện tập BẢNG NHÂN 4 trong chương trình Toán lớp 2. Các em có thể thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần bảng nhân này cho đến khi thành thạo.
Rất đơn giản. Dễ học.

bang Nhan 4
 
Chương trình học