Ôn tập từ bảng nhân 6 đến bảng nhân 9 (Toán lớp 3)

Trang bài học này giúp các em ôn lại toàn bộ các bảng nhân đã học trong chương trình toán lớp 3.
Trước khi học trang này, các em phải THÀNH THẠO các bảng nhân: Nhân 6, nhân 7, nhân 8, nhân 9 trong các bài học trước.
Mỗi lần, chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong các bảng nhân trên. Nhiệm vụ của các em là click điền kết quả để có bài toán đúng.

Bang Nhan tu 6 den 9
 

Ôn tập bảng nhân 9 (Toán lớp 3)

Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 9, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 9 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 8, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 9 dễ dàng.

Nhan9 Ngau Nhien
 

Bảng nhân 9 (Toán lớp 3)

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Nhân 9. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng nhân 9. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng nhân 9.

Nhan9Tuan tu
 

Ôn tập bảng nhân 8 (Toán lớp 3)

Sau khi các em thực hành và đã thuộc tuần tự các bài toán trong bảng nhân 8, bây giờ mời các em luyện tập lại toàn bộ bảng nhân 8 với một cách khác. Chương trình sẽ phát sinh 1 bài toán bất kỳ trong bảng nhân 8, không theo một thứ tự nào cả. Nhiệm vụ của các em là click các số để điền kết quả. Cách học này sẽ giúp các em thành thạo bảng nhân 8 dễ dàng.

Nhan 8
 

Bảng nhân 8 (Toán lớp 3)

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Nhân 8. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng nhân 8. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng nhân 8.

Nhan8Tuan tu
 
Chương trình học