Toán lớp 2: Tìm số BỊ CHIA (ôn tập)

Trang này giúp các em thực hành bài toán Tìm Số Bị Chia trong chương trình toán lớp 2.
Trước khi thực hiện trang này, các em phải học thuộc các bảng nhân và các bảng chia ở các bái học trước.

Toán lớp 2: Tìm số BỊ CHIA (ôn tập)
 

Bài 8: Ôn tập bảng chia 5 (Toán lớp 2)

Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 5 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 5. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.

Chia5 Ngau Nhien
 

Bài 7: Bảng chia 5 (Toán lớp 2)

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 5. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 5. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 5.

Chia5 Tuan Tu
 

Bài 6: Ôn tập bảng chia 4 (Toán lớp 2)

Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 4 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 4. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.

Chia4 ngau Nhien
 

Bài 5: Bảng chia 4 (Toán lớp 2)

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 4 trong chương trình toán lớp 2. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 4. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 4.

Chia4 tuan tu
 
Chương trình học