Toán lớp 5: Hỗ trợ trả lời dạng toán Tỷ Số Phần Trăm

Bạn @Thuong Lo:
Thầy ơi giải giúp em bài toán này với ạ: Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 3000 chiếc xe đạp. Đến hết năm xưởng đó đã sản xuất được 3510 chiếc. Hỏi...

Toán lớp 5: Hỗ trợ trả lời dạng toán Tỷ Số Phần Trăm
 
Chương trình học