Toán lớp 4: Sự kết hợp giữa dạng toán về HCN với dạng toán Tìm 2 số.

Các bài toán khó về hình chữ nhật thường kết hợp với các dạng toán Tìm 2 Số trong chương trình toán lớp 4.
Dưới đây là một bài toán mẫu được gửi tới chương trình từ bạn có nick youtube là @Ngọc Hà. Mời Ngọc Hà và các em cùng xem cách giải bài toán của Ngọc Hà dưới đây:

Toán lớp 4: Sự kết hợp giữa dạng toán về HCN với dạng toán Tìm 2 số.
 

Toán lớp 4: Bài toán liên quan đến Trung Bình Cộng

@jokergamer 1007:
Bạn An Có 250 viên bi. Bạn Bình có số bi gấp đôi số bi của bạn An. Tìm số bi của bạn Cường? Biết rằng số bi trung bình của ba bạn là 450.

ho tro1
 

Toán lớp 4: Trung bình cộng

Sky Hiền Phạm
Trung bình cộng của ba số là 42.Tìm ba số đó. Biết rằng số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 5 lần số thứ ba. Nhờ thầy hỗ trợ. Cảm ơn thầy!

Toán lớp 4: Trung bình cộng
 
Chương trình học