Toán lớp 4: Sự kết hợp giữa dạng toán về HCN với dạng toán Tìm 2 số.

Toán lớp 4: Sự kết hợp giữa dạng toán về HCN với dạng toán Tìm 2 số.  

  •   14/12/2017 09:12:00 AM
  •   16
  •   0

Các bài toán khó về hình chữ nhật thường kết hợp với các dạng toán Tìm 2 Số trong chương trình toán lớp 4.
Dưới đây là một bài toán mẫu được gửi tới chương trình từ bạn có nick youtube là @Ngọc Hà. Mời Ngọc Hà và các em cùng xem cách giải bài toán của Ngọc Hà dưới đây:

Toán lớp 5: Hỗ trợ trả lời dạng toán Tỷ Số Phần Trăm

Toán lớp 5: Hỗ trợ trả lời dạng toán Tỷ Số Phần Trăm

  •   11/12/2017 10:02:00 AM
  •   57
  •   0

Bạn @Thuong Lo:
Thầy ơi giải giúp em bài toán này với ạ: Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 3000 chiếc xe đạp. Đến hết năm xưởng đó đã sản xuất được 3510 chiếc. Hỏi...

Chương trình học