Toán lớp 6: Cộng các số nguyên CÙNG DẤU - Đã xem: 155

Để cộng các số nguyên cùng dấu, ta CỘNG Giá Trị Tuyệt Đối của các số hạng. Dấu của kết quả cùng dấu với các số hạng thành phần (Nếu hai số hạng có dấu Dương thì kết quả mang dấu CỘNG "+"; Nếu hai số hạng đều mang dấu Âm thì kết quả mang dấu TRỪ "-")

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học