Toán lớp 4: Tính Tuổi ở hai thời điểm khác nhau

Một số bài toán tính tuổi ở những thời điểm khác nhau có thể làm cho nhiều học sinh bối rối, không biết cách giải thể nào.
Video này sẽ giúp các em hiểu rõ và giải các bài toán như thế một cách dễ dàng.

Toán lớp 4: Tính Tuổi ở hai thời điểm khác nhau
 

Toán lớp 6: Hướng Dẫn Cách Đơn Giản Biểu Thức | Biến Đổi Biểu Thức

Dựa vào quy tắc bỏ dấu ngoặc và các tính chất của phép cộng các số nguyên, chúng ta biến đổi từ một biểu thức phức tạp thành biểu thức đơn giản hơn, tính toán kết quả của biểu thức dễ dàng hơn.

2
 

Toán lớp 6: Cách tính giá trị biểu thức chứa X đơn giản nhất

Trước khi thay giá trị của các chữ vào biểu thức, ta đơn giản biểu thức bằng cách triệt tiêu lẫn nhau giữa các số hạng khác dấu. Đến khi không còn đơn giản biểu thức được nữa, ta mới thay giá trị của các số hạng vào. Điều này giúp các em rút ngắn thời gian tính toán cũng như đưa ra kết quả bài toán nhanh, chính xác hơn.

1
 

Toán lớp 6: Cách cộng các số nguyên khác dấu

Để tính kết quả của phép cộng các số nguyên khác dấu, ta TRỪ giá trị tuyệt đối của các số hạng với nhau. Dấu của kết quả là dấu của số hạng có trị tuyệt đối lớn hơn.

1
 

Toán lớp 6: Cộng các số nguyên CÙNG DẤU

Để cộng các số nguyên cùng dấu, ta CỘNG Giá Trị Tuyệt Đối của các số hạng. Dấu của kết quả cùng dấu với các số hạng thành phần (Nếu hai số hạng có dấu Dương thì kết quả mang dấu CỘNG "+"; Nếu hai số hạng đều mang dấu Âm thì kết quả mang dấu TRỪ "-")

1
 
Có thể bạn chưa xem
Chương trình học