Ôn tập phép cộng trong phạm vi 100 - Dạng nâng cao

Ôn tập phép cộng trong phạm vi 100-Nâng cao (Toán lớp 1)

 08:23 09/06/2017

Mời các em tiếp tục ôn tập các bài toán cộng trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1.
Đây là dạng ôn tập thứ 2. Dạng này khó hơn dạng toán ở bài học trước. Các em cố gắng thực hành nhiều lần cho thành thạo.

On tap pv 100

Ôn tập phép cộng trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

 00:18 09/06/2017

Trang này ôn tập toàn bộ kiến thức Phép Cộng Trong Phạm Vi 100 của chương trình Toán Lớp 1. Mỗi lần, chương trình sẽ tự động phát sinh một bài toán. Các em đọc kỹ và dùng chuột click vào các số màu vàng bên dưới để điền kết quả.

T hanh06

Bài 6: Luyện giỏi phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

 11:56 08/06/2017

Trang này gồm các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

Thực hành toán lớp 1

Bài 4: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

 06:59 08/06/2017

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình toán lớp 1.
Trang bài tập này gồm 12 bài toán. Mỗi bài toán, các em dùng chuột kéo các số màu xanh, bên dưới để điền kết quả.

T hanh03

Bài 3: Luyện phép cộng, trừ trong phạm vi 100 (Toán lớp 1)

 05:59 08/06/2017

Trang này gồm 12 bài toán cộng, trừ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 1.
Các em đọc kỹ các bài toán. Sau đó, dùng chuột kéo các số màu xanh, ở dưới để điền kết quả.

Chương trình học