Bài 5: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

Bài 5: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

 10:24 24/05/2017

Từ những hình ảnh trực quan, các em xác định kết quả của các bài toán so sánh. Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.

Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

 15:28 23/05/2017

Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các bài toán hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.

Chương trình học