04

Bài 4: Luyện giỏi dạng toán: Xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

 15:12 25/05/2017

Mời các em tiếp tục luyện tập các bài toán dạng: cho hình ảnh, xác định bài toán phù hợp nhất với hình ảnh đó.
Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra.

03

Bài 3: Luyện thành thạo dạng toán: Xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

 14:41 25/05/2017

Trang này gồm nhiều bài toán. Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra.
Đây là dạng toán trực quan, rất hay.

02

Bài 2: Luyện giải toán: Xác định bài toán đúng theo hình ảnh cho trước (Toán lớp 1)

 09:42 25/05/2017

Mời các em tiếp tục luyện tập các bài toán dạng: cho hình ảnh, xác định bài toán phù hợp nhất với hình ảnh đó.
Mỗi bài toán có nhiều hình ảnh mô tả. Các em xem kỹ hình ảnh và kéo vòng tròn vào các đáp án A, B hoặc C để chọn hình ảnh phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đây là dạng toán trực quan, rất hay.

Bài 7: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

Bài 7: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

 11:36 24/05/2017

Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các bài toán bằng hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.

Bài 6: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

Bài 6: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1)

 10:50 24/05/2017

So sánh bằng nhau, lớn hơn, nhỏ hơn bằng hình ảnh.
Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.

Chương trình học