toan4

Video 28: Toán lớp 4: Phân số và phép chia cho số tự nhiên. Hiểu rõ phân số được hình thành như thế nào.

 08:08 27/02/2019

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên thì kết quả của phép chia có thể có dư hoặc không dư. Phân số cũng được hình thành từ phép chia các số tự nhiên với nhau nhưng kết quả không phải là một số nguyên vẹn.

Thực hành phép cộng 1 lần nhớ

Bài 1: Thực hành phép cộng 1 lần nhớ trong phạm vi 1000 (Toán lớp 3)

 22:03 13/06/2017

Trang này gồm các bài toán cộng một lần nhớ. Đây là các bài toán ban đầu giúp các em làm quen với phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 1000 của chương trình toán lớp 3.
Các em dùng chuột, kéo các số màu xanh ở dưới điền vào các ô kết quả ở mỗi bài toán.

Nhan 3 chu so voi 1 chu so

Bài 1: Luyện tập nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (Toán lớp 3)

 07:38 07/06/2017

Trang này giúp các em luyện tập Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số trong chương trình Toán Lớp 3.
Trước khi học trang này, các em phải thành thạo các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước. Mỗi lần chương trình phát sinh 1 bài toán. Các em theo các bước hướng dẫn của chương trình, tính toán và điền kết quả của bài toán.

Chia 7 Tuan tu

Bảng chia 7 (Toán lớp 3)

 17:41 04/06/2017

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 7. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 7. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 7.

Chon03

Bài 10: Dạng nâng cao: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau (Toán lớp 1)

 10:14 30/05/2017

Dạng bài tập ở trang này như sau: Cho trước một bài toán. Các em tính ra kết quả của nó. Sau đó chọn một bài toán khác có kết quả bằng với bài toán vừa tính. Sau đó dùng chuột kéo bài toán được chọn vào ô hình chữ nhật bên phải bài toán vừa tính.

Chương trình học